DESIGN & CONSTRUCT

Het vertalen van uw functionele wens met randvoorwaarden naar een voorlopig ontwerp (VO)
waarbinnen al uw wensen zijn verwerkt. Vanuit dit VO werken we met vaste partners naar een
definitief ontwerp (DO) waarin de kennis en ervaring van deze partners gebundeld worden tot een
beheersbaar maar kwalitatief plan. Hiermee formeren we voor u de juiste uitgangspunten vertaald
naar een kostenaspect waarin diverse opties bekeken en beoordeeld worden. Design & Construct is
niet alleen korte termijn, samen met u bekijken wij welke investeringen aan de voorzijde van het
proces op langere termijn beter zullen renderen.
Figee Bouwmanagement & Engineering begeleidt u tijdens dit proces en zal van hieruit samen met u
een selectie maken uit diverse aannemende partijen waarna we de volledige uitvoeringsbegeleiding
voor u kunnen uitvoeren om samen uw verwachting te verwezenlijken.